VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 21.6. 2020

Milí přátelé, pro letošní řádné členské shromáždění zveřejňujeme následující dokumenty: Zpráva o hospodaření sboru za rok 2019 Zpráva o životě sboru za rok 2019 Zpráva revizora účetnictví za rok 2019 Výkaz hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020