Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne.

Daniel 9,7

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar.

Efezským 2,8-9