Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil.

5.Mojžíšova 16,17

Je-li zde ochota, pak je dar cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

2.Korintským 8,12