Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé.

Žalm 86,11 K

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 14,6