Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh.

Izaiáš 40,1

Ježíš přijal zástupy, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali.

Lukáš 9,11