Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Já s tebou jsem, dí Hospodin, abych tě vysvobodil.

Jeremiáš 30,11 K

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu.

2.Timoteovi 4,16-17