Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2022

Milí přátelé, milí bratři a milé sestry,

v neděli 27.3. 2022 se koná v rámci bohoslužeb VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ (usnášeníschopné půl hodiny po svém začátku za jakéhokoliv počtu přítomných členů). Členská schůzce se týká všech členů sboru, především těch, co mají hlasovné právo. Seznam hlasovných členů k dispozici před modlitebnou nebo na vyžádání.

Zprávy pro toto shromáždění budou k dispozici zde.

Program VSS 2022.

Děkujeme za Vaši účast.