Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Chráněné dílny- Diakonie

Vážení přátelé,

z venku naší fary to možná vypadá, že se nic moc neděje, ale není to tak. Probíhají intenzivní přípravy plánů rekonstrukce suterénních prostor a zároveň je vedena čilá komunikace s Diakonií Litoměřice, Úřadem práce v Ústí nad Labem o náplni práce a samotném zajištění provozu. Tímto způsobem chceme poděkovat všem dárcům, kteří projekt pomoci znevýhodněným osobám podpořili, podporují nebo plánují podpořit. Vaší pomoci si velice vážíme. Stejně jako se neobejdeme bez finanční podpory, neobejdeme se bez podpory lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj čas tomuto projektu. Velké díky patří Ati Junové za její nasazení s hledáním klientů a jejich uplatněním, s vyhledáváním obchodních příležitostí a tvorbě náplně práce v kreativní části dílen. Velké díky náleží i Zuzaně K., za entuziasmus a obětavost, se kterými vede přípravy projektu a též za přípravu mnoha žádostí a podkladů. Též velké díky náleží Martinovi Ch. za organizaci a komunikaci v oblasti stavebních úprav. V neposlední řadě veliké poděkování patří Tomášovi Junovi za neúnavné shánění finančních prostředků potřebných pro realizaci. Děkujeme také Vám všem, kteří na nás myslíte v modlitbách. Boží moudrost a vedení s námi všemi.

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO DARY : 2501973344/2010