Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Pravidelný sborový program podzim 2022

Milí přátelé,

čas letních dovolených se pomalu chýlí ke konci a i náš sbor se po prázdninové pauze vrací k běžnému rytmu. Takže co nás od září dál čeká? Chci Vám především představit (a též Vás pozvat) k účasti na sborových aktivitách a setkávání.

Bohoslužby

Jsou středobodem sborového dění, setkáním kolem Ježíše Krista. Jsou radostnou sváteční oslavou a nemalým dobitím baterek pro všední den. Od člena sboru se očekává, že se bohoslužeb účastní. Konají se pravidelně každou neděli od 9:30 na faře v Dvořákově ulici. Bohoslužby v kostele Apoštola Pavla se konají při slavnostních příležitostech. Večeře Páně je vysluhována každou první neděli v měsíci. Poslední neděli v měsíci jsou rodinné bohoslužby přizpůsobené dětským posluchačům. Současně s bohoslužbami probíhá na faře dětský klub (nedělka) a po bohoslužbách pokračujeme kavárnou. Bohoslužby jsou streamovány živě na sborovém Youtube.

KaFárna

Povídání (si), biblický program, písničky a k tomu něco dobrého na zub? Každé úterý od 15:00 na faře.

Generace

Alespoň někdy je fajn vypnout, hodit práci na hřebík a strávit příjemný čas s přáteli. Podržet se ve svých těžkostech vzájemně, modlit se, zpívat, grilovat, jíst a pít. Probrat společenská, ale především svoje témata. Vždy první a třetí čtvrtek v měsíci od 17:00 na faře.

Kurzy Ve Smíru

Chcete se dozvědět vědět víc o křesťanství, jak a co si přečíst v Bibli, vyznat se v církvích, ale také rozvíjet svůj duchovní život? Sledujte aktuální nabídku vzdělávacích a rozvojových kurzů na webu a v programu. Aktuální cyklus má obvykle 4-5 setkání  (trvá měsíc). V úterý od 17:00 do 18:30. Zatím proběhlo (i opakovaně): Základy křesťanské víry, Ježíš jako…, Věřím!

Ekumenické setkání

Setkání s křesťany z jiných církví na faře ŘKC v Trmicích. Každé úterý od 19:00.

Fára:la

Kapela doprovázející nedělní bohoslužby. Schází se ve středu v 17:00 na faře. Pokud rádi zpíváte anebo hrajete na hudební nástroj, přidejte se!

Consonare

Hudební dílna hráčů na dechové nástroje s velmi pestrým repertoárem. Schází se na faře nebo v kostele od 18:00 ve středu.

Vaření pro chudé

Vždycky po bohoslužbách druhou neděli v měsíci. Pokud chcete přijít pomáhat, jste vítání a můžete též podpořit finančně či surovinově.

Dětský klub

Rozjíždíme sborové komunitní centrum, kdy chceme na začítku především podpořit práci s dětmi mladšího školního věku (6-11 let) z různého prostředí a pomoci s integrací dětí z vyloučených lokalit i válečných uprchlíků. V pondělí, středu a pátek vždy 14:00-17:00. Přidejte se!

Florbal

Každou neděli od 18:00 v tělocvičně ZŠ Elišky Krásnohorské. Přístupné všem, mužům i ženám každého věku.

 

Tomáš Jun