Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě
  • 1996 – 2018

Do uprázdněného sboru po faráři Hynkovi Mertovi nastoupil 1. 11. 1996 Daniel Pfann, který však na místo faráře v Ústí nad Labem rezignoval k 31. 5. 1998. Ve službě jej vystřídal farář Michal Šimek. Sborovým shromážděním 28. 10. 2001 byla povolána a od 1. 11. 2001 nastoupila farářka Anna Pavlovsková. Na krátké období od 1. 11. 2006 do 31. 10. 2007 přijal povolání ke službě na poloviční úvazek Miloslav Nekvasil. Marie Molnárová byla zvolena farářkou sboru sborovým shromážděním 27. 1. 2008 s nástupem 1. 2. 2008. Ve sboru sloužila do 31. 7. 2015. Od té doby sbor administruje nejprve administrátorka Martina Šeráková Vlková a později Tomáš Matějovský.

Od roku 2012, s krátkou pauzou v roce 2013,stojí až do současnosti v čele sboru správní komise.V ní se vystřídali: Petr Čapek, Mahulena Čejková, Aleš Dobrovolný, Martina Hašková, Renata Hyngarová, Kateřina Kosinová, Jaromír Křivohlavý, Tomáš Matějovský, Marie Molnárová,Tomáš Neumann, Tomáš Pavelka, Jakub Pavlis, Jan Řeháček, Marian Šusták, Petruše Vosáhlová, Martina Šeráková Vlková. Všem patří veliký dík za obětavou práci pro ústecký sbor.

V roce 2012 byla ukončena činnost kazatelské stanice v Trmicích. Zároveň se výrazně omezil život sboru v průběhu týdne, neboť mnozí věrní členové sboru zemřeli a jiní ztratili zájem. Od roku 2015 se konaly pouze nedělní a sváteční bohoslužby. V létě v Červeném kostele a v zimním období na faře.

Krajské město Ústí nad Labem má specifické složení obyvatelstva a je tu velká nezaměstnanost. Tyto faktory se pak tvrdě promítají do sborového života a do misijních možností evangelického sboru. Ryzím projevem solidarity je pomoc, která přichází zvenčí. Především jsou to sestry a bratři ze sborů v Českém Těšíně a Orlové, kteří pravidelně přijíždějí, aby ve sboru posloužili při bohoslužbách. S jejich návštěvou jsou často spojeny koncerty a další misijní aktivity, které otevírají maličké společenství ústeckých evangelíků směrem k veřejnosti. Na pomoci sboru se významně podílejí i jednotlivci, kteří vypomáhají například s vedením účetnictví. Synodní rada, správní komise i sbor hledají dlouhodobě a zatím bez úspěchu pro sbor kazatele, který by nastoupil na podporované místo a s odvahou se ujal tolik potřebné misijní práce v krajském městě severních Čech.

  • 2018 – dosud

Do sboru přichází farář Tomáš Jun s rodinou a ujímá se práce.