Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě
  • V čele evangelického sboru stojí obvykle duchovní  správce – farář a laický správce – kurátor, kteří jsou statutárními zástupci sboru.

  • Vedení a rozhodování v průběhu roku pak obstarává volený orgán – staršovstvo.

  • O všem důležitém se hlasuje minimálně jednou ročně na členském shromáždění.

  • Sbor je ve svém hospodaření odkázán především na dárce z řad členů sboru. Doporučujeme členům přispívat 5% svého čistého příjmu na provoz a rozvoj sboru.