Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

O Českobratrské církvi evangelické

Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli.

Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.

Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně.

K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Ke 31. 12. 2018 měla Českobratrská církev evangelická 69 715 členů, 251 farních sborů ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen)

Podrobnější informace naleznete zde.