Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Milí členové a přátelé evangelického sboru v Ústí nad Labem, bratři a sestry v Kristu,  

žádáme a prosím Vás, abyste na svůj sbor v těchto nelehkých časech pamatovali i finančně.

Epidemie koronaviru na nás všechny tvrdě dopadla. Pro náš sbor to znamenalo a znamená, že veřejné bohoslužby se konaly jen začátkem roku a v létě. To ale bývá při bohoslužbách nižší účast. Proto očekáváme v letošním sborovém rozpočtu výpadek příjmů ze sbírek v řádu vyšších desítek tisíc korun.

Tyto finanční prostředky velmi chybí pro dokončení současné rekonstrukce našich prostor v přízemí na faře.Rekonstrukce celého přízemí se sice zdárně chýlí ke svému závěru, přesto natáčení bohoslužeb v současné chvíli ještě probíhá na staveništi.To ostatně můžete vidět každou neděli v 9:30 na YouTube kanálu evangelíků v Ústí.

Proto vás prosíme:

>>Zvažte navýšení svého saláru.

Pokud v současné době salár platíte, je to ve vašich finančních možnostech a chcete tak kompenzovat výpadek sbírek, které byste jinak odevzdali v neděli.Naše církev svým členům na základě propočtu o udržitelném financování sborů doporučuje odvádět na svůj sbor 5% ze svého čistého příjmu.

 >>Pokud salár dosud neplatíte, nyní je ta pravá chvíle začít podporovat Váš sbor!

Protože čím více členů sboru na sebe bere za sbor finanční odpovědnost, tím menší část této odpovědnosti na každého platícího člena sboru připadne,Čím Více členů činnost sboru podporuje, tím větší možnosti v domácím prostředí i v okolním městě máme.

ČÍSLO ÚČTU: 2701541415/2010

Pro jednorázové dary můžete použít i QR PLATBY:

Tato platba je přednastavena na 1000 Kč,Výše daru je ale na Vás a lze v bankovnictví upravit.

Vážíme si každého daru, kterým přispíváte! 

Pro správce sborových financí a (snad i pro Vás) je pak nejlepším řešením nastavení měsíčních bezhotovostních plateb, trvalých příkazů k úhradě na náš sborový účet.Ty stačí jednou zadat a pak už na ně myslet nemusíte. Pravidelný příjem pak vedení sboru umožňuje efektivněji plánovat využití našich financí. Navíc všechny saláry a dary církvi můžete využít pro snížení Vaší daňové povinnosti. Potvrzení o daru církvi vystavujeme vždy za uplynulý rok počátkem roku.

Pokud si chcete přečíst více o financování našeho sboru a církve, doporučujeme tyto stránky.