Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě
  • Křest člověka, který touží po následování Krista, je jedním ze základních poslání křesťanů, proto jsme velmi rádi, když se na nás s touto svojí touhou obracíte.
  • Na zájemce o křest nejsou kladeny nároky etické, politické, morální, sociální atd. Vše záleží na upřímnosti touhy po přítomnosti pravdy a lásky boží ve svém životě, na ochotě žít v následování Krista.
  • Neodmítneme vás proto, že jste příslušníkem etnické či národnostní menšiny, máte v očích svého okolí pošramocenou minulost, máte menšinovou sexuální orientaci, nemáte peníze na přispívání na provoz sboru, jste pro svobodu rozhodování matky v případě potratů, jste rozvedení, žijete na hromádce s partnerem atd.
  • Křtu předchází předkřestní příprava – katechumenát. Nezbytné minimum, je absolvování kurzu Základy křesťanské víry, účast na Bohoslužbách a dalších, především vzdělávacích aktivitách sboru.
  • Křtem se stáváte součástí církve Kristovy, ale také členem viditelné částečky církve, Evangelického sboru v Ústí nad Labem se všemi právy i povinnostmi (je též obsaženo v kurzu “Základy křesťanské víry”).