Najdete nás: Dvořákova 1527/6, Ústí nad Labem, 400 01
ukázat na mapě

Svatba

Evangeličtí faráři mohou ve výjimečných případech oddat i nečleny církve.

Podmínkou je, aby snoubenci…

…byli ochotni sejít se s oddávajícím k několika přípravným schůzkám, kde se hovoří nejen o organizaci obřadu, ale i o křesťanském pojetí manželství  (typicky 5x hodina až hodina a půl).

…vyjádřili upřímnou touhu po Božím požehnání

…akceptovali typické prvky evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby

Pro členy Ústeckého evangelického sboru a Českobratrské církve Evangelické je příprava individuální (může být kratší i delší) na základě domluvy.
Pro členy Ústeckého evangelického sboru a Českobratrské církve Evangelické je svatební obřad zdarma, včetně případného využití církevních budov, včetně kostelů.
Pro nečleny sboru a nečleny Českobratrské církve evangelické je poplatek za svatební obřad stanoven na 3000 Kč pro svatby v Evangelickém kostele v Ústí nad Labem. Je třeba počítat ještě s nájmem kostela (3000,- / den).
Pro nečleny sboru a nečleny Českobratrské církve evangelické je poplatek za svatební obřad stanoven na 5000 Kč pro svatby na území Ústí nad Labem a okresu Ústí nad Labem.
V případě konání svatebního obřadu ve větší vzdálenosti mimo území okresu Ústí nad Labem záleží na individuální domluvě oddávajícího a snoubenců. V tomto případě ale preferujte kontaktování místně příslušného faráře.

 

Pohřeb

Zrovna tak mohou evangeličtí faráři vést pohřeb nebo smuteční rozloučení i u zemřelých, kteří nebyli členy církve.

Podmínkou je, aby pozůstalí byli ochotni osobně se sejít s farářem na přípravné schůzce a aby akceptovali typické prvky evangelického pohřbu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

 

 

V obou případech nejprve kontaktujte faráře a domluvte si s ním setkání!